Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο

  • Μέκιας Γεώργιος & Νικόλαος.
    Αποτελούμε εγγύηση, χάρη στον υψηλό επαγγελματισμό και την τριαντάχρονη εμπειρία μας.

SHOFU Pilot Lab Hellas

  • Αποτελούμε την επιλογή της SHOFU ως πιλοτικό της εργαστήριο για την Ελλάδα και για την παρουσίαση των θεωρητικών και πρακτικών οδοντοτεχνικών της σεμιναρίων.

SHOFU International Advisor

  • Ο Μέκιας Νικόλαος αποτελεί μέλος των συμβούλων της SHOFU από 10 επιλεγμένα πιλοτικά οδοντοτεχνικά εργαστήρια από όλο τον πλανήτη, για την εξέλιξη των υλικών της.

Intraoral impression & 3D printing

Αποδοχή ψηφιακών αποτυπωμάτων από 3 Shape TRIOS μέσω communicate καθώς και αποδοχή intraoral scan από PlanScan (3oxz file), 3M True Definition (3oxz file), 3M Lava (ULDC file), iTero, Sirona Cerec & Apollo (3se file), Medit i500 με απόλυτη συμβατότητα. Δημιουργία τρισδιάστων εκμαγείων μέσω 3D printer Sprintray.

Επικοινωνία

Follow us

Newsletter