Πρακτικά σεμινάρια Vintage PRO Αθήνας

DATE
21 & 22 Οκτωβρίου 2017
PLACE
Αθήνα, Ελλάδα
PROJECT
Ομιλίες & Πρακτικά σεμινάρια

2 ομιλίες και πρακτικά σεμινάρια στην Αθήνα στο εκπαιδευτικό κέντρο της Unicon Hellas με την νέα μεταλλοκεραμική Vintage PRO της SHOFU. Περιορισμένες θέσεις
Πληροφορίες: Unicon Hellas 2104828020
Moulinos Dental care: 2105238606


επιστροφή

Follow us

Newsletter